RODO i Polityka prywatności

Obowiązek informacyjny (RODO)

            Działając zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Firma PRO-CNC Grzegorz Szynal przetwarza Pani/Pana dane w sposób zapewniający najwyższe i najważniejsze normy bezpieczeństwa.

            Firma PRO-CNC Grzegorz Szynal tworzy bazę danych, dzięki przetwarzaniu informacji zarówno ze źródeł ogólnodostępnych,  jak i publicznych oraz  innych źródeł. Spośród przetwarzanych w ten sposób informacji, mogą wystąpić takie dane, które zgodnie z RODO będą miały właściwości danych osobowych. Dlatego też, działając według art. 13 i 14 RODO, wskazujemy:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PRO-CNC Grzegorz Szynal z siedzibą w Grabinach, Grabiny 52B, 39-217 Grabiny, NIP: 87 22 13 93 55
 2. Powodem przetwarzania danych osobowych przez PRO-CNC Grzegorz Szynal jest:
  a) bieżąca analiza otrzymywanych zapytań- podstawa: Art. 6 ust. 1 lit. A RODO oraz uzyskanie zgody osoby, której dane dotyczą
  b) wykonanie postanowień zawartej umowy szkoleniowej- podstawa: Art. 6 ust. 1 lit. B RODO
  c) działalność marketingowa Administratora Danych Osobowych- podstawa: Art. 6 ust. 1 lit. A RODO oraz uzyskanie zgody osoby, której dane dotyczą
  d) zagwarantowanie bezpieczeństwa mienia i osób- podstawa: Art. 6 ust. 1 lit. F RODO
  e) dochodzenie potencjalnych wierzytelności w związku z odniesieniem przez PRO-CNC Grzegorz Szynal szkód spowodowanych przez Klienta- podstawa: Art. 6 ust. 1 lit. F RODO
 3. Pozyskane dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat- od momentu odwołania zgody oraz należycie zabezpieczone.
 4. Wśród odbiorców danych osobowych mogą być: firmy zajmujące się świadczeniem usług marketingowych, wsparciem IT, obsługą i dostawą oprogramowania komputerowego i informatycznego, dostawcy: poczty internetowej oraz platformy szkoleniowej, kancelarie prawne oraz zewnętrzne biuro rachunkowe, a także podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa do uzyskiwania danych osobowych.
 5. Pani/Pana prawem jest możliwość zażądania od Administratora wglądu do danych osobowych, celem ich sprostowania i/lub przeniesienia- odnosi się to do celów, które związane są z prawnie zasadnymi interesami, realizowanymi przez Administratora, jak również realizacji umowy usługi szkoleniowej, w obrębie, na który Pani/Pan wyraził zgodę. Pani/Pana prawem jest także zażądanie usunięcia, bądź zawężenia obszaru przetwarzania oraz wniesienie sprzeciwu w stosunku do przetwarzania.
  Ma Pani/Pan prawo cofnąć wyrażoną zgodę- w dowolnym momencie.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia skargi do Organu Nadzorczego.
 7. Przekazanie przez Panią/Pana danych osobowych do przetwarzania Firmie PRO-CNC Grzegorz Szynal jest całkowicie dobrowolne. Niemniej jednak niewyrażenie zgody na podanie danych może wiązać się z odmówieniem realizacji usługi szkoleniowej, usługi informatycznej oraz usługi związanej z monitoringiem wizyjnym 8. Firma PRO-CNC Grzegorz Szynal nie planuje przekazywać danych osobowych poza obszar EOG.
 8. Kontakt do Administratora Danych- biuro@pro-cnc.net

 

Cookies

Pliki cookies zwane także "ciasteczkami" są to pliki tekstowe zapisywane i przechowywane w pamięci urządzenia wykorzystywanego do przeglądania stron internetowych (np. komputer PC, notebook, tablet, palmtop, telefon komórkowy). Z plikami tymi, po ich zapisaniu, łączy się serwer albo serwery uzyskując do nich odpowiedni dostęp.

Niniejsza strona internetowa oraz jej podstrony korzystają z plików cookies wyłącznie w celach statystycznych.

Poprzez zmianę ustawień oprogramowania wykorzystywanego do przeglądania niniejszej strony internetowej i jej podstron, istnieje możliwość określenia warunków przechowywania oraz warunków uzyskiwania dostępu do plików cookies wykorzystywanych przez tę stronę i jej podstrony, w szczególności możliwość całkowitego wyłączenia ich obsługi.

W celu zmiany ustawień związanych z obsługą plików cookies należy odpowiednio skonfigurować oprogramowanie wykorzystywane do przeglądania niniejszej strony internetowej i jej podstron. Stosowne informacje w tym zakresie można uzyskać korzystając z pomocy technicznej dla takiego oprogramowania lub kontaktując się z jego dostawcą.

Brak zmiany ustawień oprogramowania wykorzystywanego do przeglądania niniejszej strony internetowej i jej podstron, stanowi w myśl art. 173 ust. 2 Ustawy prawo telekomunikacyjne wyrażenie zgody na korzystanie przez tę stronę i jej podstrony z plików cookies w celach wyżej określonych.